Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Onze stichting is er voor iedereen die slachtoffer is (geweest) van mishandeling, seksueel misbruik of verkrachting

Er is veel meer aandacht nodig voor slachtoffers van nu en van het verleden, om aan een veilige en liefdevolle toekomst voor iedereen te kunnen werken.
Seksueel geweld of psychische mishandeling dat zich overal kan afspelen, is vaak zo complex dat niet alleen lotgenoten en betrokkenen maar ook hulpverlening en beleidswerkers tegen muren van onbegrip aanlopen en/of op gebrek aan kennis stuiten. Recente cijfers laten zien dat het aantal zedendelicten weer is toegenomen, dat Nederland zelfs op nummer 1 staat als het gaat om exploitatie van kinderporno, dat het aantal familiedrama’s zich per jaar verdubbelt en het aantal zelfdodingen onder jeugdigen blijft stijgen. Stichting voor Ons wil daarom de aandacht vestigen op fysieke en psychische mishandeling, seksueel misbruik en verkrachting.

Versterking, ondersteuning en verbinding

Waar de hulpverlening nu nog steeds faalt, geeft Stichting voor Ons mogelijkheden en oplossingen. Het slachtoffer hoort namelijk centraal te staan ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of herkomst. De betrokkenen van slachtoffers horen goed geïnformeerd en ondersteund te worden. De hulpverlener of beleidswerker hoort ontvangen te worden in open en eerlijke houding ten aanzien van kennis èn begrip. Door het faciliteren van lotgenotencontact, workshops, trainingen, en lezingen versterken en ondersteunen we elkaar. Er wordt daadwerkelijk ruimte gegeven voor begrip, herkenning en erkenning. En uiteraard delen we onze praktijkervaringen, kennis en expertises graag met professionals en beleidmakers om de positie van slachtoffers en hun situatie te verbeteren.

Preventie en aanpak

Niemand wordt bij Stichting voor Ons uitgesloten, wij zijn er voor àlle slachtoffers van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of verkrachting. Wij maken geen verschil wie je bent, wat je bent of wat je hebt meegemaakt.

Preventie en aanpak van alle vormen van geweld en misbruik tegen minderjarigen is noodzakelijk om het aantal plegers en slachtoffers te verlagen. Om de gevolgen van alle soorten geweld voor slachtoffers en hun directe omgeving zo gering mogelijk te laten zijn is snelle, goede eerste ondersteuning en concrete hulpverlening nodig voor volwassenen en kinderen.

Uit het onderzoek, gehouden in januari 2019 door de commissie De Winter, geweld in de jeugdzorg waarbij de conclusie was dat 75% van de kinderen binnen jeugdzorg slachtoffer is geweest van een vorm van geweld blijkt hoe groot de problematiek is binnen jeugdhulpverlening, jeugd ggz, asielzoekerscentra en gehandicaptenzorg. Door middel van diverse actieprogramma’s zoals; geweld hoort nergens thuis, zorg voor de jeugd, kansrijke start en weer thuis wordt er getracht verbeteringen te brengen in de hulpverlening naar met name dus de jongeren. Maar dit is nog steeds niet genoeg, Jeugdhulpverlening en jeugdzorg zijn maar slechts onderdelen van het complete probleem. Mishandeling, seksueel misbruik en verkrachting komt blijkbaar echt overal voor en iedereen kan er slachtoffer van worden.

Cijfers mishandeling, misbruik en verkrachting

Cijfers van andere onderzoeken over mishandeling, misbruik of verkrachting liegen er niet om en geven een schrikbarend beeld van hoe kwetsbaar de positie van kinderen was en nog steeds is. 25% tot 50% van de kinderen tot 18 jaar heeft een traumatische gebeurtenis meegemaakt. 119.000 kinderen per jaar slachtoffer van huiselijk geweld, 120.000 kinderen per jaar worden slachtoffer van seksueel misbruik, gemiddeld 5 verkrachtingen per dag in Nederland. Commissie Deetman trok na jaren onderzoek in 2011 de conclusie dat 10% van kinderen onder de 18 binnen de Katholieke kerk te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Binnen de katholieke jeugdinstellingen was het aantal verdubbeld, namelijk 20% onder de 18 werd slachtoffer van seksueel misbruik en vaak ernstige mishandelingen. Commissie Samson concludeerde in 2012 dat kinderen binnen jeugdinstellingen of pleeggezinnen 2x meer risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik, verkrachting of ander seksueel geweld. Ook binnen de sport blijkt er al decennia een zwijg- en angstcultuur te heersen. In 2017 stelt Commissie de Vries vast dat 12% van de sporters seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport meemaakt.

Het wordt hoog tijd dat wij juist in deze tijd SAMEN het taboe verder doorbreken!

Specialisten

Seksueel misbruik - Specialisten

Kindermishandeling

Seksueel misbruik - Kindermishandeling

Trauma specialist

Seksueel misbruik - Traumaspecialist - trauma specialist