,

Adviesrapport: In gesprek over geweld in de jeugdzorg

Introductie

Naar aanleiding van het rapport van de commissie de Winter; geweld in de jeugdzorg, werden 13 aanbevelingen gedaan met als doel erkenning te geven aan slachtoffers en om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvingen wij als stichting de opdracht een adviesrapport te schrijven om vanuit diverse praktijkvoorbeelden gehoor te geven aan aanbevelingen 6 en 7, welke gericht zijn op goed geschoold personeel, pedagogische continuïteit en meer samenwerken met ouders en families.

Doel

Het doel van het adviesrapport is om beleidmakers en jeugdzorgprofessionals betere inzichten te geven om het gesprek over geweld in de jeugdzorg beter te laten verlopen. Taboe doorbreken is één van de eerste stappen richting verbetering en elke ondersteuning of versterking die wij hier in kunnen bieden pakken wij graag met beide handen aan.

Uitwerking

Het eindresultaat van deze opdracht is in de vorm van een (digitaal) boekje waarin verschillende voorbeelden van geweld in de jeugdzorg worden beschreven met inzichten uit de “casus”, gericht op het gesprek over geweld in de jeugdzorg, voor beleidmakers en professionals. Afrondend in het afsluitend deel de rode draden en enkele aanbevelingen om het gesprek over geweld in de jeugdzorg aan te gaan en hoe dit te vertalen naar beleid en professioneel handelen.

Vanwege de gevoeligheid, privacy en veiligheid hebben we ervoor gekozen het rapport onder te verdelen in 10 verschillende themas waarbij ieder thema opgebouwd is uit meerdere casussen, inzichten, achtergrondinformatie en aanbevelingen. Op alle onderdelen is er intensief samengewerkt met (voormalig) slachtoffers, ouders en familie en ervaringen van betrokken professionals.

We zijn trots op het resultaat en hopen dat dit adviesrapport onderdeel zal zijn van het verbeteren van de jeugdhulpverlening en het tegen gaan van alle vormen van geweld binnen de jeugdzorg.

U kan het adviesrapport downloaden via deze link: In gesprek over geweld in de jeugdzorg

Dankwoord

Met speciale dank aan:

 • De lotgenoten en betrokkenen die hun vertrouwen, ervaringen, emoties en inzichten deelden
 • Savi Design voor de tijd en energie die resulteerde in de mooie opmaak van dit rapport.
  http://www.savidesign.nl/
 • Annette van der Knaap van Films for Changes voor haar eerlijkheid en redigeren van het rapport.
  https://www.filmsforchange.nl/
 • Miniserie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het vertrouwen deze opdracht aan Ons te verstrekken

En in het bijzonder

 • Amber Hall van In-Unity voor haar kennis en expertise, integriteit, oprechtheid, tijd, energie en liefde voor het “vak” maar zeer zeker naar de lotgenoten en betrokkenen toe.
  https://www.in-unity.com/

 

Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit adviesrapport het beleid binnen uw organisatie willen verbeteren of zoekt u ondersteuning om geweld binnen de jeugdzorg of haar ketenpartners beter bespreekbaar te maken naar personeel, kinderen of andere betrokkenen vraag dan vrijblijvend informatie op voor ondersteuning vanuit stichting voor Ons en In-Unity.