Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Geef een gift

De stichting heeft behoefte aan vaste en regelmatige inkomsten en beschikt over de ANBI status, dit betekent dat alle donaties fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt de stichting steunen door uw eenmalige gift. Wil je ons regelmatig steunen, vul dan het machtigingsformulier in op onze pagina donateur.

Gift in goederen

Zou u als bedrijf ons willen ondersteunen met artikelen voor bijvoorbeeld artikelen voor de lotgenotenbijeenkomsten, neem dan even contact met ons op.

ANBI-status

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Stichting voor Ons is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 01-01-2020 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over aftrekken van giften.