Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

ANBI

Stichting voor Ons is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2018. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

ANBI formulier

U kunt hier het ANBI standaardformulier bekijken, welke sinds 2021 verplicht is om op de website te hebben staan.

ANBI-status

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting voor Ons
Statutaire zetel: Tiel
K.v.K. nummer: 71804641
RSIN: 858856141
Datum akte van oprichting: 05-06-2018
ANBI status: 01-01-2020
Bank: ING – NL54 INGB 0008 3104 93 – t.n.v. Stichting voor Ons
BIC: INGBNL2A

Doelstellingen

  1. Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting.
  2. Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting.
  3. Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn. Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Beleidsplan

In Bedrijfsbeschrijving Stichting voor Ons (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Bestuurders

Dominique Meijer  – Voorzitter
Mitchel Mouw – Secretaris
Onbekend – Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting voor Ons maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018