Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Wat doen we 

Stichting voor Ons is er voor jongens en meisjes, vrouwen en mannen in alle leeftijden, voor mensen in verschillende situaties en achtergronden. Wij bieden iedereen mogelijkheden en oplossingen door middel van;

Versterken 

De mensen van Stichting Voor Ons weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om andere te ontmoeten om te kunnen delen. Dit doen we onder meer door het organiseren van gratis bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden er soms lezingen of workshops georganiseerd vanuit hulpverlening, wetenschap of ervaringsdeskundigheid maar het belangrijkste is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en de vrijheid hebben om met elkaar te kunnen praten.

Ondersteunen

Eenzame gevoelens zorgen vaak voor een stukje isolatie. Wie bieden elkaar een luisterend oor en een veilige omgeving waarbij je een netwerk kan opbouwen. Om mensen te ondersteunen proberen wij op verschillende manieren lotgenoten met elkaar in contact te brengen die elkaar kunnen ondersteunen. Achtergrond is soms niet belangrijk, gedeelde ervaringen of gedeelde interesses wel. Om zoveel mogelijk bespreekbaar te maken en te houden ontmoeten wij steeds meer lotgenoten, lotgenoten die graag in contact komen met gelijkgestemden.

Verbinden

Op heel veel verschillende manier ervaren mensen veel onbegrip als het gaat om mishandeling, misbruik of verkrachting. Dit komt vaak omdat er over deze onderwerpen weinig wordt gesproken. Slachtoffers durven vaak uit schaamte en angst niet te praten over wat ze hebben meegemaakt. Mensen die dichtbij het slachtoffer staan zoals ouders, partner of familie durven er vaak uit schuldgevoel niet te praten wat er is gebeurd.

Er bestaan verschillende organisaties in Nederland die zich inzetten voor specifieke doelgroepen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting waardoor het soms moeilijk kan zijn om de geschikte hulp te vinden. Omdat juiste en goede ondersteuning en versterking heel belangrijk is voor lotgenoten en betrokkenen werkt stichting voor Ons met diverse stichtingen, verenigingen en organisaties samen om concrete hulp aan jong en oud aan te kunnen bieden als daar behoefte aan is.

Preventie

Samen met verschillende overheidsinstanties gaan wij het gesprek aan en denken we mee over wat beter kan. Door meer samenwerking kan preventie binnen justitie en bijvoorbeeld de hulpverlening maar ook op heel veel andere plekken verbeteren. Wij denken in oplossingen en mogelijkheden en hebben op ontzettend veel vlakken met verschillende achtergronden heel veel ervaring. Wij benoemen deze ervaringen zodat er samen gedacht kan worden hoe dit nu en in de toekomst verbeterd kan worden.

Wij zijn 1 van de belangenorganisaties die zich inzet voor de belangen van de melders van Commissie de Winter, geweld in de jeugdzorg. Samen met andere stichtingen en organisaties werken wij samen met het projectteam vanuit de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid voor de opvolging en naleving van de aanbevelingen.

Ook gaan wij in gesprek met brancheorganisaties waarbij wij betogen dat “de ervaringsdeskundigheid” van lotgenoten een grote positieve bijdrage kunnen zijn om zorg en bescherming aan kinderen te verbeteren maar ook als toevoeging in opleidingen. De aanbevelingen die we samen met lotgenoten hebben verzameld.