Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Traumaverwerking

Ieder mens die een vervelende gebeurtenis heeft meegemaakt heeft trauma. Mensen die te maken hebben gehad met een vorm van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, uitbuiting of verkrachting hebben vaak complexe trauma. Dit komt meestal tot uiting door lichamelijke en geestelijke PTSS- klachten, slaapproblemen of andere uitdagingen.

Juiste hulp vinden om deze klachten te herkennen zodat je kan leren omgaan met de uitdagingen die door trauma zijn ontstaan is vaak moeilijk. Er heerst nog steeds een groot taboe om kindermishandeling, seksueel misbruik en verkrachting heen en veelal zijn er lange wachtlijsten bij de reguliere GGZ-hulpverlening.

Daarnaast is trauma dat ontstaan is in de jeugd vaak heel complex en zorgen de bijbehorende lichamelijke klachten ervoor dat depressie, verslavingen, zelfbeschadiging en zelfdodingen het gevolg kunnen worden van de ellende die je als kind hebt meegemaakt. Als je voor een periode of meerdere keren iets vervelends meemaakte kun je een meervoudig trauma ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn terugkerende mishandeling, herhaald seksueel misbruik of gepest worden. Als je deze heftige gebeurtenissen niet kunt verwerken heb je een meervoudig trauma. Hierbij komen vaak ook andere klachten voor, zoals een angststoornis, een negatief zelfbeeld of verslavingsproblemen. Een meervoudig of complex trauma kan jouw karakter en ontwikkeling beïnvloeden, het is dus van belang dat je hulp zoekt voor je traumaverwerking.

Stichting voor Ons biedt hierin mogelijkheden, in samenwerking met een aantal vrijgevochten, integere, ervaren en gekwalificeerde hulpverleners. Samen bieden wij gastlessen, workshops en trainingen aan; maatwerk op basis van de hulpvragen en behoeftes met als doel; controle over je eigen leven. Ook faciliteren en bieden wij voorlichting en trainingen aan voor hulpverleners, professionals, beleidswerkers, justitie en gemeentes.