Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Kindermisbruik melden

Als ouder of verzorger doet u wat u kunt om uw kind te beschermen tegen misbruik. De omgeving van een kind hoort veilig en betrouwbaar te zijn. Wanneer uw kind is misbruikt of u vermoedt dat uw kind misbruikt wordt, voelt u verdriet, boosheid en misschien angst. Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat u kunt doen in deze moeilijke situatie. Wij helpen u verder.

Praten met een kind bij een vermoeden van misbruik

Heeft u redenen om aan te nemen dat uw kind slachtoffer is van seksueel misbruik? Praten over wat er gebeurd is, kan een belangrijke stap zijn naar hulp. Ieder kind, iedere ouder en iedere situatie is anders. Algemene adviezen kunnen we daarom niet geven. De onderstaande suggesties kunnen helpen om het gesprek met uw kind makkelijker te maken.

Signalen van misbruik bij kinderen herkennen

Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik, omdat ze zich schamen, zich schuldig voelen of bang zijn. Dat maakt het lastiger om misbruik te herkennen. Er zijn wel signalen die erop kunnen wijzen dat een kind wordt misbruikt.

10 signalen dat er misschien sprake is van seksueel misbruik

Bij seksueel misbruik gedragen kinderen zich soms anders of krijgen ze last van lichamelijke klachten. De onderstaande signalen kunnen erop wijzen dat het kind mogelijk seksueel wordt misbruikt. Herkent u veel signalen bij uw kind? Bespreek het met uw huisarts of met Veilig Thuis om te bepalen wat u kunt doen.

  • Slaapproblemen, bang in het donker, nachtmerries, extreme angst voor ‘monsters’

  • Verlies van eetlust, eetproblemen, voortdurend buikpijn zonder duidelijke reden

  • Plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: boos of teruggetrokken gedrag bij een kind dat meestal vrolijk is

  • Angst voor bepaalde mensen: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, kennis of familielid

  • Angst voor bepaalde plekken

  • Een ouder kind dat zich gedraagt alsof het jonger is en bijvoorbeeld weer gaat bedplassen, duimzuigen of heel eenkennig wordt

  • Niet willen praten over een ‘geheimpje’ dat het kind met een volwassene heeft

  • Praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak op bezoek gaan

  • Plotseling veel zakgeld hebben

  • Seksueel gedrag dat niet bij de leeftijd past

Heb je te maken (gehad) met seksueel misbruik, praat er dan over met iemand die je kan vertrouwen

Seksueel misbruik is een traumatische gebeurtenis en het is niet vreemd dat je ondersteuning nodig hebt in de verwerking. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de juiste, gespecialiseerde behandelaar. Je kunt ook anoniem met ons contact opnemen.