Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Psychische mishandeling

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Ouders kunnen het kind regelmatig uitschelden, opzettelijk bang maken of vertellen dat het niet gewenst is. Psychische mishandeling kan ook bestaan uit kleinerende of denigrerende uitspraken naar het kind zelf of tegenover anderen, waar het kind bij is. Ten slotte vallen opsluiten en vastbinden van het kind onder psychische mishandeling. Dit soort mishandeling kenmerkt zich door een chronisch, ernstig en escalerend patroon in de negatieve manier van omgaan met een kind.

Hulp bij geestelijke mishandeling

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op. Die kunnen leiden tot psychische klachten. Als u vermoedt dat u geestelijk mishandeld wordt, is het belangrijk om actie te ondernemen zodat de mishandeling stopt.

Cyberpesten: online geestelijke mishandeling

Ook op het werk, op school, in de buurt en op het internet komt geestelijke mishandeling voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om (cyber)pesten. Soms wordt bij geestelijke mishandeling ook met geweld gedreigd. Het is dus belangrijk hier hulp voor te zoeken.

Gevolgen

Dit soort mishandeling heeft grote gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind op de lange termijn. Kinderen die met psychische  mishandeling te maken hebben gehad, kunnen daar tot in hun volwassenheid last van hebben. Zij hebben bijvoorbeeld last van een verhoogd stressniveau of een zelfs posttraumatische stress stoornis, depressies en angststoornissen. De gevolgen zijn groter dan die van fysieke mishandeling of van emotionele verwaarlozing. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelatie veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord.