Gezinsvoogd

  • iemand die door de rechter is aangewezen om toezicht te houden op een gezin, waarvan de ouders (nog) niet uit de ouderlijke macht zijn gezet
    gezinsvoogd: jeugdrecht – door de gezinsvoogdijinstelling benoemd persoon die een kind dat door de kinderrechter onder toezicht is gesteld of uit huis is geplaatst, onder zijn vleugels neemt. Het betreft kinderen wiens zedelijke of lichamelijke belangen of gezondheid worden bedreigd.
  • Van der H. vecht al jaren een ware vete uit met het vroegere Bureau Jeugdzorg, over de zeggenschap van zijn kinderen. Behalve voor het bedreigen van de wethouder stond hij terecht voor het verbaal aanvallen van de gezinsvoogd van zijn dochter.
  • Een psychiater heeft verklaard dat David voldoende wilsbekwaam is. Zijn wens om niet verder te worden behandeld, moet daarom worden gerespecteerd. De vader vindt dat deze conclusie nooit zomaar getrokken had mogen worden. Hij wil dat de rechter zogenaamde ‘vervangende toestemming voor behandeling’ verleent. Volgens de vader geeft zijn zoon wisselende signalen over zijn ziekte en zou hij vaak praten over ‘later’. De man vreest de invloed van zijn ex, die meer in alternatieve geneeswijzen ziet. De aangestelde gezinsvoogd sluit zich aan bij het oordeel van de psychiater en wil geen procedure voor vervangende toestemming starten.
  • De dochter van de ontslagen politiemedewerker stond onder toezicht van een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. De directeur van de school van de dochter had in het verleden jeugdzorg ingeschakeld. In december 2014 is een gesprek dat de vrouw had op het kantoor van Bureau Jeugdzorg uit de hand gelopen.

Tag Archief van: Gezinsvoogd

Introductie

Naar aanleiding van het rapport van de commissie de Winter; geweld in de jeugdzorg, werden 13 aanbevelingen gedaan met als doel erkenning te geven aan slachtoffers en om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvingen wij als stichting de opdracht een adviesrapport te schrijven om vanuit diverse praktijkvoorbeelden gehoor te geven aan aanbevelingen 6 en 7, welke gericht zijn op goed geschoold personeel, pedagogische continuïteit en meer samenwerken met ouders en families.

Lees meer

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg ontevreden over aanpak regering

Gelderse slachtoffers van geweld in de jeugdzorg voelen zich in de kou gezet. De 5.000 euro die de regering sinds dit jaar uitkeert als erkenning voor het falen van het toezicht, voelt als een schijntje. En de verbeterplannen voor de jeugdzorg zijn te vrijblijvend.

Dominique Meijer (35) werd als baby bij een pleeggezin geplaatst waar ze tot haar zestiende seksueel werd misbruikt en mishandeld. Dat maakt haar een van de duizenden slachtoffers van geweld waar de commissie De Winter tussen 2015 en 2019 onderzoek naar deed. Lees meer

Slachtoffer van misbruik in jeugdzorg stelt overheid aansprakelijk

Reactie op brief minister Hugo de Jonge en Sander Dekker

21 februari stuurden de ministers een brief naar de kamer met de opvolging van de aanbevelingen van commissie de Winter; geweld in de jeugdzorg. Lees meer

Slachtoffer van misbruik in jeugdzorg stelt overheid aansprakelijk

Slachtoffer van misbruik in jeugdzorg stelt overheid aansprakelijk

Slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg kunnen straks aanspraak maken op een schadevergoeding van 5000 euro. Het kabinet bood al eerder excuses aan voor de misstanden, maar komt nu ook met compensatie. Dit maakte minister Dekker (Rechtsbescherming) vanmiddag bekend tijdens een bijeenkomst met slachtoffers en lotgenoten. Lees meer

De aanbevelingen voor commissie de Winter

Eindrapport Commissie de Winter

Onder voorzitterschap van professor Micha de Winter voerde een samengestelde wetenschappelijke commissie het onderzoek uit naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden.

Vooronderzoek

Op 13 juli 2015 werd het vooronderzoek geweld in de jeugdzorg gestart in opdracht van het kabinet. De groep waar onderzoek naar gedaan werd zijn uit-huis-geplaatste kinderen in de jeugdzorg, de pleegzorg, de jeugdinrichtingen en de instellingen voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB vanaf 1945 tot heden). In mei 2016 werd het vooronderzoek afgerond en aangeboden aan het kabinet waarop het kabinet in november 2016 de commissie opdracht gaf om onderzoek te doen naar: Lees meer